Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински - гр. Ген. Тошево

Училището предлага:
Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория  В и ТкТ

През учебната 2017/2018 г ще се обучават ученици по специалностите:

 Държавен план- прием в VIII клас:

Професия „Техник - растениевъд”, специалност „Растителна защита и агрохимия”;
Професия „Фермер”, специалност  „Производител на селскостопанска продукция”;
Професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство";
Професия "Дизайн", специалност "Интериорен дизайн";
Професия "Агроеколог", специалност "Агроекология".

Държавен план-прием в  IX клас:

Професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство";
Професия "Фермер", специалност  "Производител на селскостопанска продукция";
Професия "Лаборант", специалност "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства";
Професия "Техник-растениевъд", специалност "Растителна защита и агрохимия";
Професия "Фермер", специалност "Земеделец".
Учители и ръководство
 
Специалности и професии
Кристияна Георгиева Иванова
Директор на ПГ по земеделие „Т. Рачински”

Пенка Иванова Петрова
  Заместник директор

Виж още ...

  Професия ИКОНОМИСТ
Специалност  "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"

Професия ФЕРМЕР
Специалност " ЗЕМЕДЕЛЕЦ"
"ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ"

Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
Специалност "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"
Виж още ...
Новини и Събития
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура

• Избираш професия - избираш бъдеще!

• 21-во Национално състезание по счетоводство

• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско довериеКонтакти
9500 гр. Генерал Тошево - обл. Добрич
ул „Опълченска” № 46
ПГЗ „T. Рачински”

Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/45-93
 
2017, Всички права запазени.
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински - гр. Ген. Тошево, област Добрич.

Уеб Дизайн Добрич: E-Web.bg
Оптимизация: VarnaWeb.bg