Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински - гр. Ген. Тошево

Училището предлага:
Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория Т и ТкТ

През учебната 2014/2015 г ще се обучават ученици по специалностите:
Професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”;
Професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждана на транспортна техника”;
Професия „Фермер”, специалности „Земеделец” и „Производител на земеделска продукция”.Учители и ръководство
 
Специалности и професии
Кристияна Георгиева Иванова
Директор на ПГ по земеделие „Т. Рачински”

Пенка Иванова Петрова
Помощник директор

Виж още ...

  Професия ИКОНОМИСТ
Специалност  "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"

Професия ФЕРМЕР
Специалност " ЗЕМЕДЕЛЕЦ"
"ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ"

Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
Специалност "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"
Виж още ...
Новини и Събития
• Новини

• Състезания и олимпиади -2015/2016 учебна година
състезания и олимпиади
• Вътрешни правила за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии

• З А П О В Е Д № РД -04-054/14.10.2013На 20.04.2016г. ПГ по земеделие посрещна гостите си от САЩ, щата Тексас.
Фермерското семейство остана очаровано от топлото посрещане. Посетиха
часа по Английски език на 11 "а" клас с ръководител Атанаска Рашкова.
Останаха очаровани от микробиологичната лаборатория  и училищното
радио.
Контакти
9500 гр. Генерал Тошево - обл. Добрич
ул „Опълченска” № 46
ПГЗ „T. Рачински”

Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/45-93
 
2016, Всички права запазени.
Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински - гр. Ген. Тошево, област Добрич.

Уеб Дизайн Добрич: E-Web.bg
Оптимизация: VarnaWeb.bg