Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

• ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ
• СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
• ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР
• СПЕЦИАЛНОСТИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
• САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Февруарска сесия
Контакти
9500 гр. Генерал Тошево - обл. Добрич
ул „Опълченска” № 46
ПГЗ „T. Рачински”

Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/45-93

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Всеки очаква да получи по-голямо количество продукция от различните селскостопански култури. Ето защо машините трябва да отговарят на аграрнотехническите изисквания.

За ефективното използване на съвременната селскостопанска техника трябва да се познава устройството на машините, да се извършват с вещина необходимите регулировки, правилно да се направлява технологичния процес. Учениците изучават ел. техника, микроикономика, ел. чертане, електроника, обработване на материали, ел. Обзавеждане на автомобила и др.
 
2017, Всички права запазени.
СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА