Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

• ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ
• СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
• ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР
• СПЕЦИАЛНОСТИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
• САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
На 21.03.2014г. от 13.00 часа в ПГ по земеделие "Тодор Рачински" - гр.Генерал Тошево ще се проведе кандидатстудентски изпит  за Аграрен университет - Пловдив .Желаещите кандидат -студенти могат да подадат своите документи в деня на изпита от 12.00 часа в ПГ по земеделие, задължително е носенето на документ за самоличност. Изпитите ще са по:Биология и здравно образование, География и икономика и Български език и литература. Подробности могат да се прочетат в сайта на университета и в кандидат - студентския справочник на Аграрен университет - Пловдив.Ръководството на ПГ по земеделие желае на всички кандидати успех.За справки и записвания на тел: 05731/4593


С гордост съобщаваме  успехите на нашите възпитаници, на няколко състезания и олимпиади:
1. София Ангелова Иванова  ученичка в ХІ "а" клас, с преподавател Ангел Йорданов  Ангелов, е  класирана  от Министерството на образованието и науката на 2-ро място  за участие в Националното състезание по счетоводство. Общо са класирани 20 ученика от цялата страна
2. Любомир Михайлов Буюклиев- 2-ро място в областен кръг на Олимпиада по история и цивилизация, с  преподавател Екатерина Симеонова  Буюклиева
     На 15.03.2014 година в гр.София се проведе  Националния кръг на  състезанието по Английски език на училищата членове на Кеймбридж училищата в България. Нашите ученици за пореден път доказаха, високото ниво на владеене на английски език и всички получиха сертификати от Кеймбридж университета
- Бейхан Гюнайдин Раим - 9 клас - ниво А1;
- Симона Пламенова Стоянова - 10 клас - ниво А2;
 - Любомир Михайлов Буюклиев - 10 клас - ниво В2;
 - Ивет Петрова Тодорова - 11 клас - ниво В2;
 - Виктория Ивелинова Василева - 11 клас
- ниво В1
Те се подготвят по специална програма от преподавателят им Атанаска Рашкова Дончева


Контакти
9500 гр. Генерал Тошево - обл. Добрич
ул „Опълченска” № 46
ПГЗ „T. Рачински”

Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/45-93

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Всеки очаква да получи по-голямо количество продукция от различните селскостопански култури. Ето защо машините трябва да отговарят на аграрнотехническите изисквания.

За ефективното използване на съвременната селскостопанска техника трябва да се познава устройството на машините, да се извършват с вещина необходимите регулировки, правилно да се направлява технологичния процес. Учениците изучават ел. техника, микроикономика, ел. чертане, електроника, обработване на материали, ел. Обзавеждане на автомобила и др.
 
2015, Всички права запазени.
СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА