Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

• Училищни учебни планове 2017/2018 учебна година
• ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР , СПЕЦИАЛНОСТ "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН"
• ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД, СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОХИМИЯ"
• ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР, СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ"
• ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР,СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛЕЦ"
• ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"
• ПРОФЕСИЯ ЛАБОРАНТ, СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ПРОИЗВОДСТВА"
• ПРОФЕСИЯ ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"
• САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - сесия Декември - Януари 2017/2018

files/Механизъм за противодействие -Училищен_тормоз(1).pdfКонтакти
9500 гр. Генерал Тошево - обл. Добрич
ул „Опълченска” № 46
ПГЗ „T. Рачински”

Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/45-93 
2018, Всички права запазени.