Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – град Генерал Тошево


Училището предлага:

  • Подготовка по общообразователни предмети.
  • Професионална подготовка.

Училището издава:

  • Диплома за завършено средно образование.
  • Свидетелство за професионална квалификация
  • Свидетелство за управление на МПС категория B и ТкТ.

През учебната година, учениците ще се обучават по:

  • „Дизайн“, професия „Дизайнер“, специалност „Интериорен дизайн“ (с разширено изучаване на чужд език).

  • „Приложна информатика“, професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ (с разширено изучаване на чужд език).

  • „Растениевъдство и животновъдство“, професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“.

  • „Химични продукти и технологии“, професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовите производства“.
school

Професионална гимназия по Земеделие „Тодор Рачински“ е вече официално иновативно училище. Тук има информация относно дейностите на иновативното училище.

П. Г. по Земеделие „Тодор Рачински“ е част от програмата „Еразъм+“ на Европейски Съюз за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Pin It on Pinterest