Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – град Генерал Тошево

Училището предлага:

  • Подготовка по общообразователни предмети.
  • Професионална подготовка.

Училището издава:

  • Диплома за завършено средно образование.
  • Свидетелство за професионална квалификация
  • Свидетелство за управление на МПС категория B и ТкТ.

През учебната година, учениците ще се обучават по:

  • Професия „Техник – растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“.
  • Професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“.
  • Професия „Дизайн“, специалност „Интериорен дизайн“.
  • Професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“.
  • Професия „Лаборант“, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вскусовите производства“.

 

school

Професионална гимназия по Земеделие „Тодор Рачински“ е вече официално иновативно училище. Тук има информация относно дейностите на иновативното училище.

П. Г. по Земеделие „Тодор Рачински“ е част от програмата „Еразъм+“ на Европейски Съюз за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Pin It on Pinterest