Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниНовини


На 09.11.2016г. Министерството на образованието и науката сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ на
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0001-C01 "Модернизация
на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" - гр. Генерал Тошево"
.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опереативна програма  "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".

Учениците от професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" се включиха в Инициативата "Предай нататък - дари радост" .

На 20.04.2016г. ПГ по земеделие посрещна гостите си от САЩ, щата Тексас.
Фермерското семейство остана очаровано от топлото посрещане. Посетиха часа по Английски език на 11 "а" клас
с преподавател г-жа Атанаска Рашкова. Останаха очаровани от базата, в която се обучават учениците.
Неможаха да останат равнодушни и пред мибробиологичната лаборатория и ученическото радио.
 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Новини