Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниАДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. БЮДЖЕТ 2017Г.
files/Бюджет 2017.pdf


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2016Г.
files/Kasov_Otchet_Bujet_B3_31122016.pdf
files/Otchet_B3_RA_31122016.pdf

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2017Г.
files/KASOV_OTCHET_BUDJET_PGZ_31032017.pdf
files/KASOV_OTCHET_CEC_PGZ_31032017.pdf

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2017Г.
files/KASOV_OTCHET_BUDJET_PGZ_30062017.pdf
files/KASOV_OTCHET_CEC_PGZ_30062017.pdf


 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ