Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниИзбираш професия - избираш бъдеще!

 8 клас
Техник-растениевъд: Растителна защита и агрохимия

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Техник-растениевъд в земеделски кооперации и фирми

¨ Специалист в общинските служби по земеделие

¨ Консултант в агроаптеки, складове за торове и препарати за растителна защита

¨ Консултант в агролаборатории

¨ Продължаване на образованието в агро-технически, технически или химически университети

  

Фермер: Производител на селскостопанска продукция

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Предприемач в сектори “Земеделие” и “Животновъдство”

¨ Фермер в земеделски кооперации и фирми

¨ Специалист в общинските служби по земеделие

¨ Специалист във фирми за маркетинг и търговия със земеделски продукти

¨ Продължаване на образованието в агро-технически и технически университети

 

Дизайнер: Интериорен дизайн 

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Специалист във фирма за интериорен дизайн

¨ Дизайнер във фирма за производство на мебели

¨ Специалист в дизайнерски и проектантски бюра

¨ Специалист в рекламни агенции

¨ Продължаване на образованието в университети по архитектура и графичен дизайн

 

 

9 клас

Икономист: Земеделско стопанство

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Стопански ръководител

¨ Икономист в бизнеса и обществения сектор

¨ Представител на земеделски кооперации

¨ Продължаване на образованието в икономически, аграрни университети и други  университети с икономически специалности


 Фермер: Производител на селскостопанска продукция

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Предприемач в сектори “Земеделие” и “Животновъдство”

¨ Фермер в земеделски кооперации и фирми

¨ Специалист в общинските служби по земеделие

¨ Специалист във фирми за маркетинг и търговия със земеделски продукти

¨ Продължаване на образованието в агро-технически и технически университети

 

Лаборант: Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусовата промишленост

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Специалист в химическата промишленост

¨ Хранително-вкусова и преработвателна промишленост

¨ Контрольор в митнически и общински сужби

¨ Продължаване на образованието в хранително-вкусови, аграрни и химически университети ерситети с икономически специалности

 

Техник-растениевъд: Растителна защита и агрохимия

РЕАЛИЗАЦИЯ

¨ Техник-растениевъд в земеделски кооперации и фирми

¨ Специалист в общинските служби по земеделие

¨ Консултант в агроаптеки, складове за торове и препарати за растителна защита

¨ Консултант в агролаборатории

¨ Продължаване на образованието в агро-технически, технически или химически университети

 
 

С избора си на ПГЗ „Т. Рачински“ можете да имате:

 •  Интензивно изучаване на английски език;
 •  Участие в европейски проекти;
 •  Провеждане на производствени практики в реални условия;
 •  Общежитие за всички желаещи или транспорт;
 •  Обновена и специализирана материална база;
 •  Стипендия за отличен успех;
 • Получаване на диплом за средно образование;
 • Свидетелство за професионална квалификация II и/или III степен;
 • Възможност за придобиване на правоспособност за водачи на МПС—категория “В”, “Ткт”, “Твк”, “Твк-3”;
 •  Професионална реализация след завършване курса на обучение;
 • Възможност за продължаване на обучението във всички висши учебни заведения в страната и чужбина.

 

 

 

 

 

  
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Избираш професия - избираш бъдеще!