Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниНОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

1. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ( Обн., ДВ, бр.79 от 13,10,2015, в сила от 01,08,2016г., бр. 58 от 18,07,2017, в сила от 18,07,2017г.)
files/ЗАКОН за предучилищното и училищното образование (Обн_, ДВ, бр_ 79 от 13_10_2015 г_, в сила от 1_08_2016 г_, ___, бр_ 58 от 18_07_2017 г_, в сила от 18_07_2017 г_)(1).pdf2. Заповед № РД 09 - 4130/29,08,2017г. за определяне на началото и края на ваканциите, на учебните дни и на началото и края на втория чебен срок за учебната 2017/2018 година
files/Заповед № РД 09-413029_08_2017 г_ за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 20172018 година.pdf

3. Заповед № РД 09 - 4134/29,08,2017г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен за професионална квалификация.
files/Заповед № РД 09-413429_08_2017 г_ за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.pdf

4. Заповед № РД 09 - 4141/29,08,2017г. за определяне на дати на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година.
files/Заповед № РД 09-414129_08_2017 г_ за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 20172018 година.pdf

 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА