Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

1. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.:
files/Правилник за дейността на ПГ по земеделие за учебната(5).doc

2. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.
files/Годишен план за дейността на ПГ по земеделие за учебната(1).doc

3. УЧЕБНО ВРЕМЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.
files/учебно време и дневен режим(1).doc

4.ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕЛЕКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ"ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.
files/програма за гражданското,здравното,екологично и интеркултурно образование(1).doc

5. ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ,ЗАМЕСТВАЩИ ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И  ИНТЕЛЕКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИ "ТОДОР РОЧИНСКИ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
files/план за работа на учителите които заместват.doc

6.ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.
files/План за предоставяне на равни възможнасти и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи(1).doc

7.ПЛАН ЗА РИТУАЛИЗАЦИЯ НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018Г.
files/ПЛАН за ритуализацията на училищната общност(1).doc

8. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020Г.
 files/Стратегия за развитие на ПГ по земеделие за периода 2016-2020г_(1).doc

9. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
files/БА 17-18(1).doc

10. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ"  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.
files/plan zimni yslovia.doc

11. ПЛАН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО САМООЦЕНЯВАНЕ В ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.
files/ПЛАН - ГРАФИК ЗА САМООЦЕНЯВАНЕТО.doc
 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ