Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 

История

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” се намира в гр. Г. Тошево, област Добрич.
Създадена е през 1989 г като Техникум по механотехника „Ю.Гагарин”.


През 20 годишната си история в училището са завършили над 1500 ученика.
Училището разполага с обновени кабинети.
През 2007 г бе направена външна изолация на сградата.
През пролетта на 2008 г всички кабинети са с подновен интериор – освежени стени, нова PVC дограма, обзаведени са с нови маси и столове, има поставени бели дъски.
Учебната практика се провежда в специализирани работилници и училищното опитно поле.
Производственият стаж се провежда във фирми в Г. Тошево и общината, с които има сключени договори.
ПГ по земеделие «Т. Рачински» е спечелила следните проекти:
Проект „Силвика” – Изграждане на учебно-образователен център „Училището и младите хора– бъдеще за природата” във връзка с Българо-швейцарска програма за горите.
Проект „Фар” – „Изграждане на учебно-тренировъчен цетър по пчеларство”
Проект „Красива България” – обновяване фасадата на училището
АУПТ – обучение на безработни лица в различни курсове

Училището предлага:

Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория Т и ТкТ

През учебната 2014/2015 г ще се обучават ученици по специалностите:

Професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”;
Професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждана на транспортна техника”;
Професия „Фермер”, специалности „Земеделец” и „Производител на земеделска продукция”.

 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
История