Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 

Преподаватели

Кристияна Георгиева Иванова
Директор на ПГ по земеделие „Т. Рачински”
Български език и литература

Пенка Иванова Петрова
Заместник директор

Стоян Иванов Стоянов
Български език и литература

Росица Димитрова Николова
Български език и литература

Даринела Димова Енчева
Български език и литература

Атанаска Рашкова Дончева
Английски език

Борислава Радева Джамбазова
Френски език

Вилдан Ниязиева Кариева - Керимова
Руски език

Ангел Йорданов Ангелов
Икономически дисциплини

Янка Стоянова
Математика, информатика

Галина Митова Христова
Математика, Информационни технологии

Севдалина Бонева Иванова

Математика, Физика и астрономия

Милена Ганева Цонева
Химия и опазване на околната среда

Екатерина Симеонова Буюклиева
География, История и цивилизация

Михаил Илиев Михайлов
Преподавател селскостопански дисциплини

Димитър  Димитров Митев

История и цивилизация

Георги Дяков Йорданов
ФВС и Музика
Диляна Дякова Желязкова
Философски цикъл

Светла Николова Стоянова
Растениевъдство

Грациела Андреева Георгиева
Растениевъдство

Инж. Младен Станев Маринов

Електрообзавеждане на транспортна техника

Димитър Стефанов Димитров
Теоретично обучение по селскостопански дисциплини

Стефан Димитров Стефанов
Експлоатация и ремонт на земеделска техника и др.
Физическа култура и спорт

Веселин Маринов Ганев
Теория и практика на специалност "Интериорен дизайн"
 
Величка Димова Димитрова
Биология
 


 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Преподаватели