Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Проекти

• Проект BG05M2OP001-2.004-0004
• Проект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери" по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ
• Проект “ОТ ПРАКТИКА В УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКО РАБОТНО МЯСТО” по Договор № 2018-1-BG01-КА102-047372 по програма "ЕРАЗЪМ+"
• Иновативно училищеИновативно училищеСтр 1 2
 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Иновативно училище