Педагогически съвети – 2021-2022

02.03.2022

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 02.03.2022 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Разяснения за провеждане на ДЗИ и ДИППК.
 3. Приемане и утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за втори срок на учебната 2021-2022 г.
 4. Текущи.

08.02.2022

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 08.02.2022 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Доклад-анализ на учебно-възпитателната работа в ИПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок на учебната 2021-2022 г. – докладват Директора на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ и председателите на МО.
 3. Текущи.

25.01.2022

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 25.01.2022 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Приемане на доклада на преподавателите по Общообразователни предмети относно участие на ученици от ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ в олимпиади.
 3. Текущи.

16.12.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 16.12.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Приемане на заявленията на учениците от XII клас за явяване на Държавен квалификационен изпит.
 3. Текущи.

25.11.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 25.11.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022-2023 г.
 3. Приемане на начина за явяване на учениците от 12 клас на Държавен квалификационен изпит в частта теория.
 4. Текущи задачи.

16.11.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 16.11.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Приемане и утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за първи срок на учебната 2021-2022 г.
 3. Организационни въпроси.

Pin It on Pinterest