Честит първи учебен ден – 2022 / 2023

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ посрещна своите бели лястовици в присъствието на:

  • г-жа Светлана Василева – Началник на РУО Добрич;
  • д-р Яна Бонева – Председател на Общински съвет Генерал Тошево;
  • г-н Валентин Димитров – Кмет на Община Генерал Тошево;
  • г-жа Димитрина Катранджиева – Представител на Агро бизнеса.

Училище на знаещите и можещите!

Най-доброто от най-добрите!

Гимназия за настоящето и бъдещето!

Честит първи учебен ден!

Pin It on Pinterest