Проект „Европейско Работно Място“

Проект „От практика в училище към Европейско работно място“ по Договор №2018-1-BG01-KA102-047372 по програма „Еразъм+“

Ученици от професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево участваха в стаж в Хърватия. Практиката се осъществи в рамките на проект „От практика в училище към Европейско работно място“, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Благодарение на практиката, в училището по земеделие и лесовъдство „Винковци“, Хърватия учениците подобриха професионални и предприемачески умения и компетенции, свързани със селското стопанство; придобиха нови знания за технологии и техники в областта; получиха възможност да приложат придобитите знания в реален контекст на работа; подобриха социалните умения като адаптиране, комуникация и сътрудничество и умения, свързани с работата, като екипна работа, точност и многозадачност; подобриха езиковата си компетентност по английски език; разшириха хоризонтите си чрез придобиване на знания за друга страна и култура и се научиха как да се адаптират в нова среда.

Двама учители се включиха в обучение чрез наблюдение на учебни дейности и практики, водени от колеги от „Винковци“ – за повишаване квалификацията им; повече гъвкавост и творчество при разработване на уроците; използване на различни начини на съчетаване на професионалната подготовка с методически подходи за предаване на знания; осъвременяване на съдържанието на професионалната подготовка.

Pin It on Pinterest