Ръководство и Учители

Кристияна Георгиева Иванова
Директор на П. Г. З. „Тодор Рачински“
Български език и литература

Пенка Иванова Петрова
Зам. Директор на П. Г. З. „Тодор Рачински“

Екатерина Симеонова Буюклиева
География, История и цивилизация

Стоян Иванов Стоянов
Български език и литература

Росица Димитрова Николова
Български език и литература

Даринела Димова Енчева
Български език и литература

Атанаска Рашкова Енчева
Английски език

Борислава Радева Джамбазова
Френски език

Вилдан Ниязиева Кариева- Керимова
Руски език

Янка Стоянова
Математика и Информатика

Галина Митова Христова
Математика и Информационни технологии

Севдалина Бонева Иванова
Математика, Физика и астрономия

Милена Ганева Цонева
Химия и опазване на околната среда

Ангел Йорданов Ангелов
Икономически дисциплини

Михаил Илиев Михайлов
Преподавател селскостопански дисциплини

Димитър Димитров Митев
История и цивилизация

Георги Дяков Йорданов
ФВС и Музика

Диляна Дякова Желязкова
Философски цикъл

Светла Стоянова Николова
Растениевъдство

Грациела Андреева Георгиева
Растениевъдство

Инж. Младен Станев Маринов
Електрообзавеждане и транспортна техника

Димитър Стефанов Димитров
Теоритично обучение по селскостопански дисциплини

Стефан Димитров Стефанов
Експлоатация и ремонт на земеделска техника, ФВС

Веселин Маринов Ганев
Теория и практика на специалност „Интериорен дизайн“

Величка Димова Димитрова
Биология

Pin It on Pinterest