Прием 2021/2022

Прием в Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за учебната 2019/2020. ПГЗ „Т. Рачински“ предлага професионално образование на високо ниво. Гимназията предлага специалности в областта на растениевъдството, икономика и информатика. Всяка специалност се води от учители с огромен професионален опит.

Прочетете повече

Седмично Разписание

Уважаеми ученици и родители. В периода от 08.11.2021 до достигане на 14-дневна заболеваемост в община Генерал Тошево под 500 на

Прочетете повече

Pin It on Pinterest