Прием 2021/2022

Прием в Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за учебната 2019/2020. ПГЗ „Т. Рачински“ предлага професионално образование на високо ниво. Гимназията предлага специалности в областта на растениевъдството, икономика и информатика. Всяка специалност се води от учители с огромен професионален опит.

Прочетете повече

Седмично Разписание

Уважаеми ученици и родители. В периода от 13.03.2021 до 28.03.2021 г., учебните занаятия се провеждат в електронна среда от разстояние

Прочетете повече

Pin It on Pinterest