Прием 2022/2023

Прием в Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за учебната 2022/2023. ПГЗ „Т. Рачински“ предлага професионално образование на високо ниво. Гимназията предлага специалности в областта на растениевъдството, икономика и информатика. Всяка специалност се води от учители с огромен професионален опит.

Прочетете повече

Pin It on Pinterest