Поезия на Камъка

Учениците в рамките на проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери“ от П. Г. по земеделие „Тодор Рачински“, се включиха в аранжирането на експонатите за гостуващата изложба „Поезия на камъка“ съвместно с Исторически музей – гр. Генерал Тошево.

Прочетете повече

Интеркултурно професионално образование

Директорът на музея госпожа Цветелина Христова запозна учениците с традициите и обредите, свързани с коледните празници, типични за Добруджа, както и с ритуалите и символиката на ромския празник Банго Васил, наречен Ромската Нова година. Учениците научиха много нови неща.

Прочетете повече

Проект „Ръка за ръка със семейството“

Директорката на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, г-жа Кристияна Иванова даде начало на проектните дейности на 18 октомври 2018г. с провеждането на Първия „Ден на компетентността“ в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, на който присъстваха ученици, родители, общественици и гости.

Прочетете повече

Pin It on Pinterest