Обмяна на добри практики с колеги от Тервел

На 21 февруари във връзка с вътрешноинституционалната квалификация на гости на ИПГ по земеделие „Тодор Рачински“ бяха нашите приятели и партньори от ПГТО „Дочо Михайлов“ – гр. Тервел.

Срещата премина под мотото: „Иновации в средното професионално образование и обмен на добри практики“.

Важно е училищата да работят в мрежа, да уеднаквят изискванията си, както и да бъдат иновативни, за да отговарят на реалните потребности на своите ученици.

Благодарим ви колеги за сътрудничеството ни! Очакваме Ви отново!

Pin It on Pinterest