Проект „Иновативно Училище“


Скътана в сърцето на равна Добруджа, съхранила очарованието на миналото, гимназията посреща изпитанията на настоящето и проектира бъдещето на младите хора, които живеят и се учат в нея.

На 10.09.2018 година, Професионална гимназия по земеделие даде старт на иновативното професионално образование.

Огромни благодарности на г- жа Цветелина Христова, която прегърна идеята тържеството да се проведе в двора на Историческия музей, а така също и да ги поведе в интересните зали с експонати и с въпроси да насочи участниците да намерят съкровищата. Директора на професионалната иновативна гимназия благодари на всички организатори и участници.

1. Иновативни елементи в организацията и съдържанието:

 • Групови проектни дейности;
 • Проектно- базирано обучение извън класната стая;
 • интердисциплинарни уроци по множество предмети;

2. Иновативни елементи в управлението:

 • Уроци в извънучилищна и извънкласна среда;
 • Активно участие на ученици, учители и родители;
 • Устойчива кабинетна система;
 • Дигитална система за комуникация между учители, ученици и родители;

3. Нови методи на преподаване:

 • Откривателско учене;
 • „Обърната класна стая“;
 • Интерактивни методи;
 • Работа по проекти;

Pin It on Pinterest