Втора Мобилност Ученици Потегли Към Хърватия

Към гр. Винковци, Хърватия по Програма „Еразъм+“ потегли Втората мобилност ученици от Иновативна професионална гимназия „Тодор Рачински“, където в рамките на две седмици ще се обучават и ще развиват уменията си. Желаем ви приятно пребиваване и успешно представяне!

Прочетете повече

141 Години от Освобождението на България

На 1 март учениците от 8 А клас – иновативната паралелка на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, посетиха Исторически музей – Генерал Тошево, за да отбележат заедно 141 години от Освобождението на България.

Прочетете повече

Поклон Пред Паметта на Апостола!

По повод 146 годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, г-жа Екатерина Буюклиева проведе иновативен урок в час по история, и запозна учениците от иновативната паралелка на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ с живота и делото на Апостола.

Прочетете повече

Поезия на Камъка

Учениците в рамките на проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери“ от П. Г. по земеделие „Тодор Рачински“, се включиха в аранжирането на експонатите за гостуващата изложба „Поезия на камъка“ съвместно с Исторически музей – гр. Генерал Тошево.

Прочетете повече

Интеркултурно професионално образование

Директорът на музея госпожа Цветелина Христова запозна учениците с традициите и обредите, свързани с коледните празници, типични за Добруджа, както и с ритуалите и символиката на ромския празник Банго Васил, наречен Ромската Нова година. Учениците научиха много нови неща.

Прочетете повече

Урок по Френски с г-н Ерик Перотел

Учениците от иновативната паралелка на ПГ по земеделие “Тодор Рачински”, изучаващи интензивно френски език, се срещнаха с френския културен аташе в България г-н Ерик Перотел и г-жа Славянка Стамова – директор на Френския културен инсттиут в град Варна.

Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

С проекта „Твоят час“ в голяма степен ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен можем да провокираме креативността, творческото мислене, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката.

Прочетете повече

Проект „Ръка за ръка със семейството“

Директорката на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, г-жа Кристияна Иванова даде начало на проектните дейности на 18 октомври 2018г. с провеждането на Първия „Ден на компетентността“ в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, на който присъстваха ученици, родители, общественици и гости.

Прочетете повече

Проект „Европейско Работно Място“

Ученици от професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево участваха в стаж в Хърватия. Практиката се осъществи в рамките на проект „От практика в училище към Европейско работно място“, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Прочетете повече

Проект „Иновативно Училище“

Професионална гимназия по земеделие даде старт на иновативното професионално образование. Огромни благодарности на г- жа Цветелина Христова, която прегърна идеята тържеството да се проведе в двора на Историческия музей, и да ги поведе в интересните зали с експонати.

Прочетете повече

Pin It on Pinterest