Поклон Пред Паметта на Апостола!

По повод 146 годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, г-жа Екатерина Буюклиева проведе иновативен урок в час по история, и запозна учениците от иновативната паралелка на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ с живота и делото на Апостола.

Прочетете повече

Урок по Френски с г-н Ерик Перотел

Учениците от иновативната паралелка на ПГ по земеделие “Тодор Рачински”, изучаващи интензивно френски език, се срещнаха с френския културен аташе в България г-н Ерик Перотел и г-жа Славянка Стамова – директор на Френския културен инсттиут в град Варна.

Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

С проекта „Твоят час“ в голяма степен ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен можем да провокираме креативността, творческото мислене, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката.

Прочетете повече

Проект „Ръка за ръка със семейството“

Директорката на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, г-жа Кристияна Иванова даде начало на проектните дейности на 18 октомври 2018г. с провеждането на Първия „Ден на компетентността“ в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, на който присъстваха ученици, родители, общественици и гости.

Прочетете повече

Проект „Европейско Работно Място“

Ученици от професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево участваха в стаж в Хърватия. Практиката се осъществи в рамките на проект „От практика в училище към Европейско работно място“, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Прочетете повече

Проект „Иновативно Училище“

Професионална гимназия по земеделие даде старт на иновативното професионално образование. Огромни благодарности на г- жа Цветелина Христова, която прегърна идеята тържеството да се проведе в двора на Историческия музей, и да ги поведе в интересните зали с експонати.

Прочетете повече

Региони в Растеж

На 09. 11. 2016г. МОН сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0001-C01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“

Прочетете повече

Pin It on Pinterest