Втори ДЗИ 2022 – Интериорен дизайн

В професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за поредна година се проведоха Държавни зрелостни изпити. Втората матура на нашите ученици от специалност „Интериорен дизайн“ е по професионална подготовка, представляваща защита на дипломен проект в две части – теория и практика.

На 20.05.2022 година учениците представиха своите Дипломни проекти пред комисия от специалисти в състав:

  • Веселин Ганев – председател;
  • Станислав Георгиев;
  • арх. Надежда Пампорова;
  • арх. Полина Костова;
  • арх. Светослава Коларова;

На 30.05.2022 година се проведе и практическата част на изпита, в която учениците трябва да проектират помещения по предварително зададени указания. Практическите задачи отново бяха оценени от комисията.

Поздравления на зрелостниците.

Pin It on Pinterest