Висококласен 3D принтер!

Най-доброто, за най-добрите!

Гимназия на настоящето и бъдещето!

Ценността на едно училище е какво то предлага на своите ученици.

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ се превръща в хъб на дигитализацията и новите технологии в сферата на образованието.

Училището е оборудвано с професионален 3D принтер от висок клас, като по този начин учениците имат възможност практически да прилагат и визуализират всичко научено по Интериорен дизайн и Приложна информатика.

Учениците по Интериорен дизайн прилагат знания и умения за чертане и скициране на различни обекти, а учениците по Приложна информатика програмират нужната последователност от стъпки за 3D принтиране и визуализация на краен продукт.

3D принтер пак
3D принтер

Pin It on Pinterest