Ден на българската статистика.

Днес Националният статистически институт отбелязва професионалния си празник – Деня на българската статистика. На 25 юни 2019 г. статистическата институция в България навършва 139 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Законът за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 73 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

През изминалите години българската статистика се стреми да покаже статистическия образ на действителността в България. Усилията са насочени към популяризиране на информацията за широката научна общност, бизнеса и потребителите на официални статистически данни, медиите, работодателите, студентите и обществеността.

Потребността от статистическа информация е доказана през вековната история. Ежедневно се правят анализи, използват се и се цитират статистически данни, а тяхното значение нараства с приложението им.

Зад „сухата“ статистика остава скрит трудът на хиляди служители, ангажирани с осигуряването на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие на страната, както и за околната среда на национално и регионално равнище.

През 2019 г. се проведе поредната Европейска олимпиада по статистика за ученици. В нея участваха 11 000 ученици от 13 държави на възраст от 14 до 18 години. Област Добрич беше представена в двете възрастови групи с три отбора от Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, които решаваха статистически задачи и изготвиха статистически анализи.

Тази година Националният статистически институт организира и проведе за първи път в България националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат 2018 – 2019. В трите категории участие взеха 68 отбора от 26 града и 41 учебни институции в България. В Категория 2, включваща ученици, родени между 2000 г. и 2002 г., беше присъдено първо място за плакат на тема „Подготвени ли сме за професиите на бъдещето?“, разработен от отбор Young Investigators от ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич, който продължава участието си в международния кръг на конкурса. На осмо място в същата категория се класира отборът на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево.

Статистиците вярват, че професията им е обществено значима и има бъдеще. Ползва се с доверие и признание в обществото.

Източник: ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ДОБРУДЖА – dobrudjabg.com

Pin It on Pinterest