Дневен режим, график и разписание

Дневен режим на учебните часове в ПГ по земеделие „Т. Рачински”, гр. Ген. Тошево за провеждане на електронно обучение от преподавателите в ПГ по земеделие, считано от 16.03.2020 г., във връзка с обявеното  извънредно положение на територията на  Р България

Дневен режим

График за провеждане на електронно обучение от преподавателите в ПГ по земеделие, считано от 16.03.2020 г., във връзка с обявеното  извънредно положение на територията на  Р България

График за провеждане на електронно обучение

Седмично разписание за часовете на електронно обучение

График за провеждане на електронно обучение

Pin It on Pinterest