Посещение на главния секретар на МОН

Във връзка с осъществения ремонт на Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ по оперативна програма „Региони в растеж“ на посещение бяха

  • г-жа Албена Михайлова – Главен секретар на Министерството на образованието и науката;
  • г-жа Радостина Колева – Директор на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“;
  • г-жа Даниела Денчева – Главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, отдел „Инвестиционно планиране“.

Pin It on Pinterest