Успех в хуманитарните науки

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ се представи в VI национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В конкурса участваха 54 отбора като нашето училище беше представено с реферат на тема: „Българите католици от XVII в. – радетели за Освобождението на България“, разработен от Ренета Енчева и Катерина Янкова от VIII a клас.

В заключителния етап те защитиха успешно своето проучване пред жури от авторитетни университетски преподаватели. Очакваме окончателните резултати и им пожелаваме бъдещи успехи в хуманитарните науки.

история 2

Pin It on Pinterest