Лекция „Компютърна сигурност“

По повод участието на Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие – отворени съдилища и прокуратури“ на 31.10.2019 г. учениците от IХа клас с преподавател Д. Дякова се запознаха с темата „Компютърна сигурност“. Гости и лектори от Районен съд бяха Божанка Томова, Димо Водкаджиев и Председателя на РС – Росен Стоянов.

Учениците получиха информационни материали, които да използват в часовете и удостоверения за участие в изнесената лекция. Съвместните дейности по програмата за учебната 2019/2020 тепърва започват. „Доброволчески отряд – свободна воля“ към Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ очаква с нетърпение следващите дейности по съвместния ни проект.

Pin It on Pinterest