Национално състезание по Компютърни мрежи

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ е координатор на националното състезание по компютърни мрежи за учебната 2021/2022 за област Добрич.

Седемнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 9 април 2022 г. по начин, определен в заповед на МОН (присъствено в София или отдалечено по области в училища координатори).

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърнитемрежи по конспект (връзка към конспекта по-долу).

Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия с използване на програмата Packet Tracer.

При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Регламент 2022

Конспект

Може да посетите следния линк за достъп до Примерен тест от Национално състезание по Компютърни Мрежи: https://test.cisco.uni-sofia.bg/course/view.php?id=26

На участниците от област Добрич са им предоставени потребителски имена и пароли, с които могат да посетят платформата и да решат примерният тест за състезанието.

За решаването на примерния тест следва да имате инсталиран Safe Exam Browser.

Състезанието, за участниците от област Добрич, ще се проведе в събота 9.04.2022 в Професионална гимназия по змеделие „Тодор Рачински“ според регламента.

Pin It on Pinterest