Среща с колегите от Търговище и Попово

В сряда 10 април 2019г., Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево бе домакин на среща с цел обмяна на добър опит, практики и иновации. Срещата бе по идея на началника на РУО – Търговище, г-жа Елка Станчева със съдействието на РУО – Добрич. На срещата присъстваха директорите и учители от Професионалната гимназия по земеделие в Търговище, Професионалната гимназия по селско стопанство в Попово и Професионалната гимназия по земеделие в Генерал Тошево.

През първата част от работната среща, ученици поздравиха гостите и показаха своите музикални умения с народни инструменти. Също така под ръководството на своите учители, част от учениците на ПГЗ „Тодор Рачински“ изнесоха иновативен урок като представиха свой проект, демонстрираха уменията си по английски език и изнесоха пиеса на френски език.

Втората част от работната среща протече в учителската стая, където г-жа Кристията Иванова, директор на ПГЗ „Тодор Рачински“, представи проекта „Лидери в училище. Лидери на европейското работно място“. Г-жа Иванова сподели проблемите и промените в професионалното образование – промяна на учебните планове и програми, методиката и организацията на работа.

Акцент в срещата бе и представяне работата на ръководството и учители от Професионалната гимназия по земеделие „Винковци“ в Хърватия, заедно с която училището от Генерал Тошево работят по проект на „Еразъм“, който е единственият огледален проект в България.

В края на срещата учителите дискутираха основните трудности, които срещат в своята работа и опитът, който са добили при решаването им.

Pin It on Pinterest