Занимания по Интереси

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ с гордост съобщава започването на часовете по програма „Занимания по интереси“, финансирана от Министерството на Образованието и Науката.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от всички класове, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Училището предлага общо седем клуба както следва:

Клуб „Арт Ателие“ по тематична област „Изкуства и Култура“

Разкриване пред учениците необятния свят на изкуството. Запознаване с развитие на изкуството през годините, в частност театралното. Разграничаване на видовете театрално изкуство, чрез поставяне на различни постановки в училище, както и посещение на театрални постановки.Среща – разговори с актьори. Привличане на родителите, не само като зрители, но и като активни участници в поставянето на театралните постановки и изяви на техните деца.


Клуб „Креатив“ по тематична област „Дигитална Креативност“

Учениците от клуб „Креатив“ ще придобият умения в сферата на дигиталната креативност, в частност Уеб Дизайн, обработка на снимки и видео материали както и формулиране на документи в дигитална среда. Целта на клуб „Креатив“ е създаване на дигитален продукт от тип блог на тема френска кухня. През процеса на работа, учениците ще се научат да боравят с два от най-използваните програмни езици за създаване на уеб сайтове – HTML и CSS. Също така ще развият оригиналното си мислене и градивен мироглед в дигитална среда.


Кино Клуб „Синема“ по тематична област „Дигитална Креативност“

Кино Клуб „Синема“ има за цел да изгради умения за създаване на филми, анимации и други видео материали чрез използването на специални софтуерни приложения. Учениците ще се научат не само как да използват най-новите дигитални записващи устройства, но и как да редактират създадените от тях видео материали и как да добавят специални ефекти към тях.


Клуб „Звездни Картини“ по тематична област „Технологии“

Клуб „Звездни Картини“ има за цел да развие въображението на учениците с използването на специален телескоп за разглеждане на небесните тела. Клубът ще се фокусира както в изучаване на Слънчевата система, така и в изработката на специални макети на тема „Звездни Картини“.


Клуб „Фолклор на Етносите“ по тематична област „Изкуства и Култура“

Клубът има за цел да запознае и разучи фолклорните традиции на различните етноси. Клубът ще развие сценичните и танцови умения на учениците чрез пресъздаването на множество различни обичаи.


Клуб „Гражданин на Света“ по тематична област „Технологии“

Клуб „Гражданин на Света“ има за цел да повиши конкурентоспособността на учениците като ги запознае със съвременните глобални, информационни и социални системи и технологии. Ние ще целим да запалим предприемаческият нюх на участниците като насърчаваме тяхното иновативно мислене със специални за целта задачи.


Клуб „Био Арт“ по тематична област „Екологично образование и здравословен начин на живот“

Клубът ще проектира и изгражда определен терен от дворен комплекс, използвайки само екологично чисти материали. Целта на клуб „Био Арт“ е да запознае учениците с негативните последици от човешкото нежелание за опазване на околната среда. Клубът ще изгради умения и знания в участниците, които ще са от полза не само на тях, но и на природата.

Pin It on Pinterest