Образование в условията на COVID-19

Съобщение!

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в ПГ по земеделие – Генерал Тошево има случай на ученик от 8 „а“ клас с положителен тест на COVID-19.

1. Учениците от 8 „а“ клас от 09.02.2021г. до изтичане на срока, определен от РЗИ, са под карантина. Същите ще се обучават в електронна среда от 10.02.2021г. при спазване на седмичното разписание. Родителите на всички, подлежащи на карантина ученици, са уведомени от класния ръководител. Присъствено обучение ще бъде възстановено със заповед на директора и учениците ще бъдат допуснати отново в училище след представяне на медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво.

2. Класната стая и всички общи части в училището подлежат на основна и извънредна дезинфекция.

3. За всички ученици, с изключение на тези, които вече се обучават в електронна среда от разстояние, присъственото обучение не е нарушено.

4. Учителите, преподаващи в паралелката, не са имали незащитен контакт с учениците и съгласно инструкциите на РЗИ не подлежат на карантина.

Моля спазвайте противоепидемичните мерки! Говорете с децата за необходимостта от спазването на лична хигиена, дистанция при общуване със съучениците си в училище, носене на маска в общите помещения.

Наблюдавайте децата за симптоми на вирусни заболявания, търсете съвети от компетентните медицински лица и уведомявайте своевременно личния си лекар!
Бъдете здрави!

С уважение,
Кристияна Иванова
09.02.2021 г.


Уважаеми родители!

Отново ще сме заедно и през учебната 2020/2021 година.

Ще успеем и в условията на COVID-19!

ВАЖНИТЕ НЕЩА:

  • Как се разпространява вирусът?
  • Какви са симптомите?
  • Създаване на хигиенни навици.
  • Социално дистанциране.
  • Спазване на въведената организация по превенция на разпространението на COVID-19.
  • Контакт с медицински лица и класни ръководители.

Допълнителна актуална информация може да получите на https://coronavirus.bg/

covid-19

covid-19-pg2

covid-19-pg3

covid-19-pg4

covid-19-pg5

covid-19-pg6

covid-19-pg7

Схема за движение в епидемична обстановка

Разгледайте и схемата за движение на ученици и външни лица по време на епидемична обстановка. Движението е двупосочно и е организирано с цел да няма смесване на хора, движещи се в различни посоки. Изграден е и специален COVID-19 изход за извеждане на лица от стаята за изолация.

Pin It on Pinterest