Образование в условията на COVID-19

Правила за работа в условията на COVID-19 през 2021-2022

План за действие в условията на COVID-19 през 2021-2022

Правила за превключване от присъствено обучение към ОРЕС през 2021-2022

Правила за поведение при съмнение на случай на COVID-19 през 2021-2022

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа в условията на COVID-19 през 2021-2022


Уважаеми родители!

Отново ще сме заедно и през учебната 2021/2022 година.

Ще успеем и в условията на COVID-19!

ВАЖНИТЕ НЕЩА:

  • Как се разпространява вирусът?
  • Какви са симптомите?
  • Създаване на хигиенни навици.
  • Социално дистанциране.
  • Спазване на въведената организация по превенция на разпространението на COVID-19.
  • Контакт с медицински лица и класни ръководители.

Допълнителна актуална информация може да получите на https://coronavirus.bg/

covid-19

covid-19-pg2

covid-19-pg3

covid-19-pg4

covid-19-pg5

covid-19-pg6

covid-19-pg7

Схема за движение в епидемична обстановка

Разгледайте и схемата за движение на ученици и външни лица по време на епидемична обстановка. Движението е двупосочно и е организирано с цел да няма смесване на хора, движещи се в различни посоки. Изграден е и специален COVID-19 изход за извеждане на лица от стаята за изолация.

Pin It on Pinterest